Integritetspolicy

På Heritage Components strävar vi efter att skydda och bevara din integritet när du besöker vår webbplats, eller kommunicerar elektroniskt med oss. Denna integritetspolicy, tillsammans med våra användarvillkor, ger en förklaring till vad som händer med alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig. Vi uppdaterar denna policy då och då, så se till att se över denna Policy regelbundet.

För att driva vår hemsida kan vi komma att samla in och behandla följande uppgifter om dig:
i. Uppgifter om dina besök på vår hemsida och de resurser som du kommer åt, inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, lokaliseringsuppgifter och andra kommunikationsdata.
ii. Information som du lämnar genom att fylla i formulär på vår hemsida, till exempel när du registrerade dig för information eller för att göra ett inköp.
iii. Den information som lämnas till oss när du på något vis kommunicerar med oss.

information som vi samlar in och lagrar om dig används främst för att göra det möjligt för oss att erbjuda våra tjänster till dig. Dessutom kan vi använda informationen för följande ändamål:
i. För att ge dig information som begärts från oss, som rör våra produkter eller tjänster.
ii. För att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden till dig.
iii. För att meddela dig om eventuella ändringar av vår hemsida, såsom förbättringar eller tjänst-/produktförändringar, som kan påverka vår service.
Om du är en befintlig kund, kan vi kontakta dig med information om varor och tjänster som liknar de varor från av dig tidigare beställd order.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring samt bearbetning. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i samförstånd med denna sekretesspolicy. Data som ges till oss lagras på våra säkra servrar. Detaljer avseende transaktioner som utförts via vår webbplats kommer att krypteras för att garantera dess säkerhet. Överföring av information via internet är inte helt säkert, och därför är data som skickas till oss elektroniskt och överföring av sådana uppgifter helt på egen risk .

Vi kan också komma att uppge dina personliga uppgifter till tredje part:
i. Om vi säljer någon eller alla av våra verksamheter och/eller våra tillgångar till en tredje part.
ii. När vi är enligt lag skyldiga att lämna ut dina uppgifter.
iii. För att skydda mot bedrägerier och minimera kreditrisk.

Du kan hitta länkar till tredje parts webbplatser på vår hemsida. Dessa webbplatser skall ha sin egen sekretesspolicy som du bör läsa. Vi accepterar inte något ansvar för dennes policy eftersom vi inte har någon kontroll över den .

Data Protection Act 1998 ger dig rätt att få tillgång till den information vi har om dig. Observera att eventuell efterfrågan på tillgång kan vara föremål för en avgift på £10, som täcker våra kostnader för att ge dig den begärda informationen. Om du vill få tillgång till den information som vi har om dig, vänligen kontakta oss .

Följande villkor reglerar din användning av vår hemsida. Läs villkoren i sin helhet innan du använder denna webbplats. Om du inte accepterar dessa villkor ska du ej använda denna webbplats. Användning av webbplatsen innebär att du accepterar dessa villkor. Vi uppdaterar dessa termer emellanåt, så se över dessa villkor kontinuerligt.
1. TILLGÅNG TILL WEBBPLATS
1.1. Du kan få tillgång till denna webbplats utan att behöva registrera några detaljer med oss .
2. ANVÄNDNING AV WEBBPLATS
2.1 Du får använda vår hemsida för dina egna syften. Material på denna webbplats får inte publiceras utan vårt tillstånd.
2.2 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till allt material på denna webbplats ägs av oss eller våra licensgivare.
2.3 följer av punkt 2.1 , ingen del av denna webbplats får användas eller kopieras utan skriftligt tillstånd.
3. DRIFTSÄKERHET PÅ WEBBPLATS
3.1 Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att denna hemsida är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år. Hemsidor stöter dock på driftstopp på grund av serverfel eller andra tekniska problem. Därför kan vi inte vara ansvariga om denna webbplats inte är tillgänglig vid vissa tillfällen.
3.2 Denna webbplats kan vara tillfälligt otillgänglig på grund av t.ex. systemfel, underhåll eller reparation, eller av orsaker utanför vår kontroll. Där det är möjligt kommer vi att försöka ge våra besökare förvarning om kommande underhåll, men är inte skyldiga att göra detta.
4. ANVÄNDARANSVAR
4.1 Med undantag av personlig information, vars användning täcks av vår sekretesspolicy, så skall allt material som du skickar via webbplatsen anses som generisk och är ej konfidentiell.
5. LÄNKAR TILL OCH FRÅN ANDRA WEBBSIDOR
5.1 Eventuella länkar till tredje parts webbplatser som finns på denna webbplats och är till för din bekvämlighet. Vi har inte granskat varje tredje parts webbplats och har inget ansvar för sådana tredje parts webbplatser eller dess innehåll. . Vi stödjer inte tredje parts webbplatser
5.2 Om du vill länka till denna hemsida, kan du bara göra det på följande villkor:
(a) att det inte på något sätt innebär att vi stödjer tjänster eller produkter, om inte detta särskilt har överenskommits med oss,
(b) du inte förvränger din relation med oss eller presenterar falsk information om oss,
(c) du inte länkar från en webbplats som inte ägs av dig; och
(d) din webbplats inte innehåller material som är stötande, kontroversiellt, eller med intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter.
6. ANSVARSFRISKRIVNING
6.1 Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att Information på denna webbplats är korrekt. VI kan dock inte garantera riktigheten eller fullständigheten av material på denna webbplats. Vi kan göra ändringar i material och prissättningen på denna webbplats när som helst och utan föregående meddelande. Vi gör inget åtagande att se till att sådant material är korrekt eller aktuell.
6.2 Materialet på denna webbplats tillhandahålls utan några villkor eller garantier av någon typ. I den utsträckning som lagen tillåter, ger vi tillgång till och användning av denna webbplats på grund av att vi utesluter alla utfästelser, garantier och villkor.
7. UNDANTAG FRÅN ANSVAR
7.1 Varken vi eller någon annan part (oavsett inblandade i producerandet, underhållet eller levererandet av denna webbplats eller ej ), skall vara skyldiga eller ansvariga för någon form av förlust eller skada som kan uppstå dig eller en tredje part på grund av din eller deras användning av vår hemsida, utan begränsning.
7.2 Inget i dessa Villkor skall utesluta eller begränsa ansvar för (i) dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet (som definieras av Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) bedrägeri; (iii) felaktiga uppgifter om en grundläggande fråga; eller (iv.) ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lagstiftningen i United Kingdom.
8. DOMSTOL BEHÖRIGHET
Denna juridiska information skall regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Tvist (er) som uppstår i samband med denna juridiska information är föremål för exklusiv jurisdiktion i England och Wales.
9. VÅRA UPPGIFTER

Heritage Worldwide Limited, Unit 2 Cedar Parc, Lincoln, UK, LN6 4RR, Företagsnummer: 7542539, [email protected]